– Tilgang til internett med høy kapasitet må bli en rettighet

Orkland høyre mener beboere ved omsorgsboliger og helseinstitusjoner bør få ha tilgang til internett.

Det var Stein Elshaug som på vegne av Høyre la fram interpellasjonen 

Nyheter

Etter tilbakemelding fra pårørende, går Orkland høyre i bresjen for å sikre skikkelig internettilgang ved kommunens omsorgs- og helseinstitusjoner. Under onsdagens kommunestyremøte kom derfor Høyre med en interpellasjon, og startet med å fortelle bakgrunnen for interpellasjonen.