Her har flest høyere utdanning

Andelen av befolkningen over 16 år som har høyere utdanning, varierer i STs nedslagsfelt fra 19 til 29 prosent.

Dette kartet viser andelen av befolkningen over 16 år som har høyere utdanning.  Foto: Trøndelag fylkeskommune

Nyheter

Det vider en oversikt publisert på Trøndelag fylkeskommunes nettside. Tallene gjelder for 2019, og er hentet fra Statistisk sentralbyrå.