Har ventet et år

Men nå ser det ut til at saken løser seg.

Nå ser det ut til at ting skjer, ut fra det Trøndelag fylkeskommune sier.  Foto: John M. Myrhaug

Dette tiltaket har vi ambisjoner om å gjennomføre i år.

Beate Gamst Sjåland, Trøndelag fylkeskommune
Nyheter

Oddbjørn Bakke fortviler over at det gikk et helt skoleår uten at det ble satt opp busskur på Spjøtvollan i Heim kommune. Dette er en av holdeplassene med flest barn som går på bussen i hele kommunen. Det får ST også bekreftet fra Boreal.