Må koke vannet etter funn av bakterier

  Foto: Illustrasjon

Nyheter

Varselet gjelder for områdene Otnes, ytre Valøy, Hendset og Einen. Bakteriefunnet er ved Hendset fergekai, der det var forhøyede verdier av bakterietypen koliforme bakterier. Heim kommune presiserer at det ikke er snakk om E.coli-bakterier.

- Små funn av koliforme bakterier forkommer jevnlig, da det er en bakterie som forekommer naturlig i naturen rundt oss, og i de fleste tilfeller er det snakk om små verdier av såkalt miljøkoliforme bakterier eller kontaminert prøve/prøvepunkt, står det på hjemmesiden til Heim kommune.

https://www.heim.kommune.no/kokevarsel-i-omraadene-otnes-ytre-valsoey-hendset-og-einen.6323039-500320.html

Mest trolig er det snakk om at litt biofilm (biologisk film) som er naturlig på innsiden av vannrørene har sluppet, og utgjør liten til ingen helsefare. Kokevarsel er likevel utsendt som et føre var-tiltak, skriver kommunen på sin hjemmeside.

Før kokevarslet blir hevet må to etterfølgende prøver være rene. Førstkommende mandag tas første prøve, og resultatet vil komme 48 timer etter prøvetaking.

Dersom denne er ren vil ny runde tas, og dersom runde to etter 48 timer er ren vil kokevarslet bli hevet.

Det utsendte varselet er med andre ord gjeldende i flere dager framover.