Får til sammen nesten 500 000 i støtte

Miljødirektoratet har i 2020 fordelt 21 millioner kroner til 87 prosjekter over hele landet for å bedre vannmiljøet i ferskvann og kystvann.

Prosjektet i Orkla får 250 0000 kroner, mens Halsa-prosjektet er tildelt 231 500 kroner.  Foto: Arkivfoto

Nyheter

To av disse prosjektene er vannmiljørestaurering i Orkla, og kartlegging av anadrome bekker i Halsa.