– Ikke normalen at kommunen sitter med en pengesekk som kan fordeles

Næringssjefen i Orkland Aasmund Lie, oppfordrer flere bedrifter til å vurdere om å søke om støtte.

Det er leder av Næringshagen, Berit Arntzen, daglig leder for Orkladal næringsforening, næringssjef Aasmund Lie og Rådmann Ingvill Kvernmo som skal gå gjennom søknadene som kommer inn.   Foto: Orkland kommune

Nyheter

Orkland kommune har gjennom tiltakspakke tre mottatt 1,8 millioner kroner som skal gå til å stimulere det lokale næringslivet i kommunen. Pengene skal gå til utsatte næringer for å stimulere til aktivitet.