- Det blir litt vanskelig for oss som driver med transport når det blir utøvet slik politikk i kommunen

Forvaltningsutvalget skal behandle to saker vedrørende motorferdsel på barmark. Begge fikk avslag i august.

Onsdag skal politikerne ta stilling til to saker som handler om kjøring med ATV på barmark.  Foto: Privat

Uten at jeg skal forskuttere debatten og stemmegivninga i hovedutvalget på onsdag, ligger det an til at Senterpartiet går for rådmannens tilråding denne gangen.

Utvalgsleder Rasmus Skålholt
Nyheter

Leder for hovedutvalget, Rasmus Skålholt, sier til ST at resultatet kan bli annerledes enn sist disse sakene var behandler. Den ene saken handler om transport av materialer og utstyr på barmark til flere hytter i Bastiansætra, mens den andre saken dreier seg om transport i forbindelse med slåttedugnad i Songlia.