Kommunen erkjenner feil etter at vedtak ble hemmeligholdt

– Det er så mye av slike saker

Presseekspert raser mot Skaun kommune, etter at administrasjonen holdt to politiske vedtak hemmelig for offentligheten. Nå erkjenner kommunen feilen.

Gunnar Bodahl-Johansen er ekspert på presseetikk og offentlighet.  Foto: Privat

Jeg har gitt kommunedirektøren beskjed om at dette må i orden

Gunn Iversen Stokke, ordfører i Skaun
Nyheter

27. august behandlet formannskapet i Skaun en sak om mulig kjøp av B-aksjer i TrønderEnergi AS. Før saken ble behandla ble det vedtatt å lukke møtet for offentligheten med grunnlag i kommuneloven § 11-5, 3. Der står det at hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier at møtet lukkes, og det vil komme frem opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt fra innsyn etter offentleglova hvis de hadde stått i et dokument.