– Konsekvensene er ikke utredet godt nok

Rådmannen ber forvaltningsutvalet om å ikke godkjenne reguleringplanen for det planlagte hytteområdet ved Føssjøen. Senterpartiet vil det annerledes.

I området rundt Føssjøen ønsker to grunneiere å etablere 45 nye hyttetomter.  Foto: Skjermdump fra Google maps.

Nyheter

Borch Energi og Landskap har på vegne av to grunneiere sendt forslag til reguleringsplan for Føssjøen hyttefelt til første gangs behandling. Området ligger i sør-øst i gamle Meldal kommune.