Har delt ut penger til forsamlingshus

Nyheter

Formannskapet i Heim har vedtatt tilskudd til drift og investering av forsamlingshus for 2019. Politikerne vedtok rådmannens tilråding, slik den ble lagt fram.

Følgende forsamlingshus får 3000 kroner hver, til sammen 27 000 kroner, i driftstilskudd:

 • Helland bedehus
 • Skålvikfjordingen
 • Lauvtun grendahus
 • Lernesstranda grendalag
 • Hemne ungdomslag
 • Fredheim grendahus
 • Lerviklandet grendahus
 • Vinjeøra bedehus
 • Bergtun forsamlingshus

LES OGSÅ:

Korona-midler går til disse byggene og veiene

Ekstraordinære korona-midler skal brukes til vedlikeholdstiltak i Rindal kommune.


Beløpet på 78 000 til investeringer, fordeler seg slik:

 • Løvik grendahus (Skålvikfjordingen): 8900 kroner
 • Lauvtun grendahus: 45 000 kroner
 • Lernesstranda grendalag: 25 000 kroner

I vedtaket framgår det også at Lerviklandet grendahus og Bergtun forsamlingshus bes fremme sine søknader om investeringstilskudd på nytt i 2021.