Årelang krangel går mot slutten: Nå vil kommunen skrinlegge stridssaken

Mer enn to år etter at saken sist var oppe til behandling, skal har formannskapet i Skaun vedtatt å avslutte arbeidet med Ulvdalen som næringsområde. Dermed må kommunen ut på ny tomtejakt.

Skisseringer antyder et bebyggbart næringsareal på mellom 20 og 34 mål, avhengig av terreng- og veiløsninger.  Foto: Erik Eikebrokk

Den samlede nytten ved et slikt område gjør det vanskelig å forsvare at fellesskapets midler skal brukes

Frank Johansen, enhetsleder teknisk kontor
Nyheter

Saken om å etablere næringsområde i Ulvdalen, som ligger en drøy kilometer sørvest for Børsa sentrum, har pågått siden 2016. Da politikerne sist behandla saken, stod det september 2018 på kalenderen. Den gang ble saken utsatt etter at formannskapet ikke var fornøyd med det kommunedirektøren (den gang: rådmann) hadde funnet ut.