Har pekt ut hvem som skal få topplederjobben

Mons Otnes, nåværende rektor ved Surnadal videregående skole, ligger an til å bli ny kommunedirektør i Rindal kommune.

Rektor ved Surndal videregående skole, Mons Otnes, ligger an til å bli kommunedirektør i Rindal.  Foto: Ingrid S. Hultgreen

Han har drevet skolen godt, og har fått meget gode tilbakemeldinger på hvordan han har operert som leder.

Ordfører Vibeke Langli
Nyheter

Kommunestyret i Rindal skal behandle ansettelsen av kommunedirektør i sitt møte onsdag 14. oktober. Formannskapet har innstilt Mons Otnes.