Flere lovbrudd kunne gitt fengsel - slipper å sone

Nyheter

En mann i 30-åra bosatt i STs nedslagsfelt, er dømt til samfunnsstraff i 120 dager, med en gjennomføringstid på 5 måneder, for flere lovbrudd.