Antall ledige på et stabilt nivå

  Foto: Illustrasjon

Nyheter

Tall fra Nav som viser arbeidsledigheten de siste fire ukene, viser stabile tall for alle kommunene i STs nedslagsfelt. Rindal har den laveste ledigheten, mens den er høyest i Orkland.STs kommuner

Per 20. oktober var ledigheten slik i ST-kommunene. Ledighet i prosent, med antall held ledige i parentes:

  • Rindal: 1,0 (11)
  • Heim: 1,9 (56)
  • Rennebu: 2,0 (25)
  • Skaun: 2,3 (105)
  • Orkland: 2,5 (235)
  • Hele fylket: 2,6 (6506)

Rindal er tilbake til «normalnivå» etter koronakrisen, og den lave ledigheten har holdt seg lav de siste fire ukene. Det skiller bare to helt ledige i fireukersperioden; 13 per 29. september, til 11 per 20. oktober.

Heim har også hatt en gradvis og svak nedgang. I prosent varierer det fra 2,1 til 1,9.

Skaun opplevde en liten økning i ledigheten; fra 2,2 prosent de første tre ukene i perioden, til 2,3 prosent den siste uka. I antall ledige er forskjellen fem.Orkland mest ned

Også Rennebu har en økning fra 1,8 til 2,0 prosent fra første til siste uke, og var i perioden på 2,2 prosent på det høyeste.

Orkland har den høyeste ledigheten, men kan trøste seg med å ha den kraftigste nedgangen; fra 2,9 prosent den første uka, til 2,5 den siste uka. Antall helt ledige har gått ned fra 271 til 235.

Ledigheten i hele Trøndelag har gått ned fra 2,8 til 2,6 prosent; fra 6879 til 6515 helt ledige.