Fant cannabisplanter i kjelleren

Nyheter

En mann i 50-åra bosatt i Orkland kommune, må sone 90 dager i fengsel for brudd på straffelovens paragraf 231 om narkotikaovertredelser. I lovteksten står det at ...med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler med hjemmel i legemiddelloven § 22 er å anse som narkotika.