Posisjonspartiene fikk det som de ville

Ordfører Odd Jarle Svanem og eks-ordfører Ola Rognskog i Halsa diskuterer budsjettall.  Foto: John M. Myrhaug

Jeg vet ikke om noen annen kommune der rådmannen ikke legger fram et budsjett i balanse.

Einar Vaagland, Halsalista
Nyheter

Torsdag klokka 16.04 ble 2021-budsjettet for Heim vedtatt. Mot fire stemmer; tre fra Halsalista og én fra Frp.