Den gode tanken som ble til Vanntanken

Klargjøring av arbeid med brønnboring i Etiopia.  Foto: Kirkens Nødhjelp

Vi greier ikke å hjelpe alle, men ved å bruke bare litt av vår overflod, kan vi hjelpe noen.

Kjell Øyasæter
Nyheter

I 2006 satt noen kvinner og menn fra foreninga Humor og Galskap rundt et bord og spekulerte på hvordan de kunne hjelpe noen, uten at det gjorde synlige utslag på lommeboka til folk. En av dem som var til stede var Svein Waade. Han begynte å regne på hva det vil utgjøre i løpet av et år dersom hver enkelt hemnværing ga 10 kroner per uke til et godt formål.