Varslet om trakassering - må betale 300 000 kroner i erstatning

En arbeidstaker ved St. Olavs hospital HF er av Sør-Trøndelag tingrett dømt til å betale 300 000 i erstatning for sakskostnader til St. Olavs hospital HF etter å krevd erstatning etter en langvarig arbeidskonflikt.

Det ble nylig avsagt dom i saken.  Foto: Illustrasjon

Nyheter

En arbeidstaker som er bosatt i Orkland sendte tidlig 2019 et varsel til ledelsen ved St. Olavs Hospital, der hun mente seg utsatt for kritikkverdige forhold ved den gjeldende enheten. Dette har bakgrunn i en omstillingsprosess fra 2016, der arbeidstaker i følge St. Olavs hospital ikke hadde den nødvendige kompetansen for å arbeide på dagtid.