Nå har Heim tatt stilling til munnbindpåbudet

I dag skulle formannskapet i Heim kommune ta stilling til om forskriften for smitteverntiltak skulle forlenges eller ikke.

Forskriften forlenges enda en uke, til 8. februar.  Foto: Arkivfoto

Nyheter

Heim kommune vedtok egen forskrift for smitteverntiltak i formannskapet 30. desember. Blant annet inneholdt forskriften en bestemmelse om munnbindpåbud på butikker og kjøpesenter. Rådmannen har siden den gang bruk sin fullmakt til å forlenge påbudsperioden, med varighet til og med 3. februar. Det vil si at kommunen i dag måtte ta stilling til om påbudet skulle forlenges. I saksframlegget i dagens formannskapsmøte skrev rådmannen at forskriften anbefaltes forlenget med én uke, til og med 8. februar.