Ung bilfører dømt for fyllekjøring

Nyheter

En ungdom i tenåra bosatt i STs nedslagsfelt er dømt til en betinget fengselsstraff på 15 dager, med en prøvetid på to år, for fyllekjøring. Han er også idømt ei bot på 2000 kroner.