Ber kommunen bygge tofelts vei

Fra venstre Lars Dyrset, Bjarne Settemsdal og Odd Strand mener kommunen må iverksette tiltak for å utvide veibredden.  Foto: John M. Myrhaug

Barna krysser veien hele tida. De er spontane og uforutsigbare, og trafikkforholda er ofte kaotiske.

Odd Strand
Nyheter

16 beboere på Valsøya har skrevet under et opprop til Heim kommune der de advarer mot at det skjer ei alvorlig ulykke. Den kommunale veien fra E39 og ut til ca. 25 fastboende har bare ett kjørefelt.