Her kommer det 100 boenheter og næringsliv

Det grønne feltet utgjør planområdet. Bygget merket 1 er Falksenteret, 2 er Europris/Møbel-Fiske.  Foto: Kart: Heim kommune

Nyheter

Formannskapet i Heim skal tirsdag ta reguleringsplan for Wesselekra opp til førstegangs behandling. Planen er utarbeidet av ON Arkitekter AS på vegne av forslagsstiller Søa Eiendom. Dette selskapet ble en realitet på slutten av fjoråret, etter at flere lokale eiendomsforvaltere valgte å fusjonere denne virksomheten inn i et nytt selskap.