Tre videre i kampen om å få bygge vei

Det tetnes til i kampen om å bygge ny E39.

Veien blir lagt utenom tettstedet Liabø i delprosjektet Betna-Hestnes.  Foto: Statens vegvesen

Nyheter

Statens vegvesen tar med seg tre leverandører videre i konkurransen om prosjektering og bygging av 13 km ny europaveg mellom Betna og Hestnes.