Protesterer mot byggeplaner

Historielaget frykter inntektstap som følge av bygginga. Fra venstre: Bjørn Fjærli, Ole Otnes, Gustav Figenschou, Sølvi Figenschou og Kåre Hendset.  Foto: John M. Myrhaug

Nyheter

Halsa Historielag risikerer å miste store inntekter dersom Kristian Fjelnset og selskapet Aktiva Råd og Regnskap får godkjent planene om å bygge seks fritidsboliger i strandsonen i et område like nord for Otnesbrygga. Et eksisterende naust er også planlagt ombygd til fritidsformål.