Nytt system skal gi bedre behandling for alle: – Dette er aldri gjort før. Det er vi som lager de første fotsporene

Kommunestyret i Skaun har vedtatt å bruke 24,2 millioner kroner på det nye pasientjournalsystemet Helseplattformen.

Legekontoret i Børsa.  Foto: Ingrid S. Hultgreen

Helseplattformen inkluderer også skolehelsetjenesten og helsetjenesten. Så det er en løsning for alle innbyggere mellom 0 og 110 år

Tor Erling Evjen, prosjektleder Trondheim kommune
Nyheter

Helseplattformen er anskaffelsen og innføringen av nytt felles pasientjournalsystem ved sykehus, kommuner, fastleger og private spesialister i hele Midt-Norge. Det er første gang det etableres en felles journalløsning i Norge.