Statsforvalteren opprettholder kommunens vedtak

Olav Kristiansen tar trolig ikke sjansen på å gå rettens vei med saken av frykt for å tape, og dermed bli påført store saksomkostninger.  Foto: John M. Myrhaug

Det er ikke så rart at folketallet i Heim går ned når folk blir behandlet på denne måten.

Olav Kristiansen
Nyheter

Olav Kristiansen fikk ikke medhold hos Statsforvalteren, etter at han påklaget Heim kommunes vedtak om bare delvis refundering av utgifter han har hatt i forbindelse med en byggesak.