Mener notatet ga et feil bilde

Tidligere barnevernleder Ellen Wahlmann ba om et nytt møtereferat fordi hun mente det opprinnelige ikke ga et riktig bilde.

Ellen Wahlmann er tidligere leder i barnevernet i Orkdal.Arkivfoto 

Nyheter

– Det ble laget en ny versjon av møtereferatet, for jeg opplevde at det gjeldende møtereferatet ikke var i samsvar med det som ble besluttet i saksdrøftinger i forkant av møtet, sier Wahlmann.

«Kan ikke forklare»

– Vi hadde dialog med Fylkesmannen og kommuneadvokat for å få råd i forkant av møtet, og referatet var ikke i samsvar med det som kom fram her. Så når jeg sier at «sånn kan det ikke stå», så er det fordi jeg ikke kjente igjen innholdet i møtereferatet.

– Hvorfor ble det bedt om at referatet ikke skulle ha dokumentnummer?

– Det kan jeg ikke forklare, og i dag har begge referatene dokumentnummer. Hva som har skjedd i mellomtiden, kjenner jeg ikke til.