Barnevernsaken havner i retten

LO har stevnet Orkdal kommune for retten for ugyldig oppsigelse.

– Oppsigelsen er en avledningsmanøver for å ta bort oppmerksomheten fra sakens kjerne, sier LO-advokat Karl Inge Rotmo. 

Nyheter

LOs juridisk kontor i Midt-Norge har tatt ut stevning mot Orkdal kommune på bakgrunn av oppsigelsen av Wenche Gjønnes.

Gjønnes har vært ansatt både på leder- og saksbehandlernivå i barnevernet i Orkdal. 10. juni ble hun oppsagt av Orkdal kommune.

Oppvask

Nå havner saken i retten. Dermed vil det bli en inngående gjennomgang av sentrale punkter i det som har vært omtalt som barnevernsaken i Orkdal.

LO-advokat Karl Inge Rotmo bekrefter overfor ST at slike saker normalt går for åpne dører. Hvis det skjer, vil offentligheten få innsyn i alle sider ved saken, og den tidligere omtalte referatsaken vil stå helt sentralt i rettssaken.

Referatsaken sentral

– Alle forhold som inngår i oppsigelsesgrunnlaget, vil bli grundig belyst. Referatsaken er sentral, fordi flere av momentene i oppsigelsen er knyttet til referatsaken.

– Betyr det at det vil bli innkalt vitner som sto sentralt i saken?

– Ja. De som var involvert, vil bli innkalt.

– Gjelder det også de som var involvert på kommunens side?

– Ja.

«Illojal»

Wenche Gjønnes ble sagt opp i juni fordi hun ved to anledninger uttalte seg i Sør-Trøndelag. Gjønnes hadde fått en advarsel høsten 2012, som Rotmo bestrider grunnlaget for, men de to avisoppslagene er årsaken til at kommunen gikk til det skritt å si henne opp.

Det ene oppslaget handlet om at Gjønnes mente Orkdal kommunes versjon i referatsaken (se faktaboks), var usann. Gjønnes hadde varslet sin overordnete om dette allerede i oktober 2012.

Det andre oppslaget i ST var et leserinnlegg Gjønnes skrev fordi hun mente rådmannens rapport om situasjonen i barnevernet ikke ga et riktig bilde. Alle kommunestyrerepresentantene fikk tilsendt det samme.

– Klassisk varslersak

– Gjønnes mente det var nødvendig at kommunestyret ble kjent med innsigelsene til rådmannens rapport. Hun hadde rett til å varsle overordnet politisk nivå om det som hun mente var en uriktig framstilling. Dette er en klassisk varslersak. Den starter ved at flere ansatte opplever kritikkverdige forhold. Gjønnes tok dette opp med sin leder i oktober 2012. I stedet for at Orkdal kommune håndterte det som en varslersak, ble hun møtt med trusler om oppsigelse og en advarsel på bakgrunn av en rekke forhold som vi har tilbakevist.

– Har ikke Gjønnes gjort noen feil?

– Det er ingen som kan gå gjennom en slik prosess uten at det i ettertid kan sier at enkelte ting kunne vært gjort annerledes. Men arbeidsgiver har et overordnet ansvar for å legge til rette for en ryddig prosess, og det er her svikten ligger. Rådmannen truet varslerne med advokat, og det viser hvor grunnleggende mangelfullt kommunens utgangspunkt har vært.

Helt til topps

– I stevningen skriver du: «Hun er forsøkt gjort til syndebukk for unnlatelser og svikt som befinner seg på et helt annet plan.» Hvilket plan sikter du til?

– Da tenker jeg på et overordnet plan.

– Altså Gjønnes’ ledelse?

– Ja. Opp til rådmannen. Svikten går helt til topps.

Sakens kjerne

– Du skriver også at oppsigelsen er en avledningsmanøver for å ta bort oppmerksomheten fra sakens kjerne. Hva mener du er sakens kjerne?

– Det er hvordan Orkdal kommune gjennom eget regelverk har forpliktet seg til å håndtere varslersaker. Dette regelverket har kommunen ikke anvendt, og dermed har de svekket rettssikkerheten til varslere i betydelig grad. Oppsigelsen av Wenche Gjønnes er bare ett, men også det alvorligste eksemplet på hvordan Orkdal kommune har forsøkt å kneble varslerne, sier advokaten.

Lang rettssak

Rotmo ber retten om at det settes av fem dager til rettssaken.

– Det er en omfattende sak, så vi trenger det. Men det blir opp til retten å fastsette hvor mange dager som skal settes av.

Gjønnes ønsker ikke å kommentere denne saken nå, men viser til sin advokat Karl Inge Rotmo.

Ble tilbudt penger

I et møte i mai i år, ble Wenche Gjønnes tilbudt 230 000 kroner av kommunen for å fratre selv. Dette ønsket hun ikke å gjøre. Kommunen bestemte seg for å si henne opp, og dermed havner saken i retten.

Rotmo ønsker ikke å kommentere tilbudet fra Orkdal kommune.

– Stevning er mottatt

ST kontaktet i går rådmann i Orkdal, Grethe Metliaas, for å få kommentar til stevningen.

I en sms henviser Metliaas til assisterende rådmann Steinar Gaustad, som bekrefter at stevningen er mottatt.

– Vi har mottatt stevning fra Wenche Gjønnes, og det er den retten arbeidstakere har i denne type saker. Ut over det vil jeg ikke kommentere saken, sier Gaustad.

Les mer i onsdagens papiravis.