Etter den opprinnelige framdriftsplanen skulle reguleringsplanen for Grønøra øst være ferdig behandlet i kommunestyret i mai.

Men et utsettelsesforslag fra Hans Kringstad (Småbylista) fikk solid flertall, og saken ble sendt tilbake til forvaltningsutvalget.

50 meter mot øst

Det er Trondheim havn som ønsker å bygge ut i et 50 meter bredt belte mot øst, rett ned for kommunens renseanlegg.

Mens havneutbygging på Grønøra vest later til å være lagt på is i overskuelig framtid, ønsker Trondheim havn å bygge ut og modernisere virksomheten sin i området rundt dagens havn på Grønøra øst.

Men det ser ut til at havna må vente lenger enn de setter pris på.

- Nå er orkdalspolitikerne på et sånt detaljnivå at det går utover framdrifta, sier Geir Ove Sumstad, som er teknisk sjef ved Trondheim havn.

Les også: Kunsten å kveile stålrør

Enstemmig vedtatt

Saken endte nemlig med en ny utsettelse etter forrige onsdags behandling i forvaltningsutvalget. Det springende punktet – som har fått politikerne til å ønske mer informasjon – er om de foreslåtte skjermingstiltakene er gode nok.

Det handler både om visuell skjerming og skjerming mot støy. Også denne gangen var det Kringstad som fremmet forslaget, som denne gangen ble enstemmig vedtatt i forvaltningsutvalget.

Krav i sju punkter

Her er kravene som må innfris før reguleringsplanen får sin endelige behandling:

1. Avklaring om planting i skråning under havneplatået, eller oppe på selve platået – og i hvilken bredde.

2. Gartnerfaglig vurdering av hvilke løvtrær og vintergrønne treslag som vil trives i området, og hva slags veksthøyde og tetthet som kan forventes.

3. Visualisering av 200 meter langt vegetasjonsbelte med og uten skjermvegg basert på den faglige vurderinga.

4. Visualisering av Deep Energy eller andre skip i tilsvarende størrelse fortøyd ved ny østlig kai – perspektiv fra Gammelosen og Nerøra.

5. Avklaring om konsekvensene for havnedrifta ved å forlenge strekning for visuell skjerming til 250 meter.

6. Uttalelse fra Trondheim havn om når havna vil tilby landstrøm til rørleggingsfartøy, og når det kan forventes at større fartøy som trafikkerer Orkanger havn vil være klargjort for landstrøm.

7. Avklaring fra Fylkesmannen om hvorfor en containervegg (er ment som støyskjerming, red.anm.) skal ha en høyde på tre containere når støyrapporten om havneutbygging anbefaler en høyde på mer enn tre containere for å oppnå god effekt.

Møte neste uke

Orkdal kommune skal ha et møte med Trondheim havn tirsdag i neste uke for å drøfte hvordan man skal ta saken videre.

Reguleringsplanen for Grønøra øst er ikke satt opp på saklista til det siste kommunestyremøtet før sommerferien. Dermed vil planen tidligs bli behandlet i forvaltningsutvalget augustmøte, og sluttbehandling i kommunestyret vil skje tidligst 6. september.

Geir Ove Sumstad beklager at saken trekker ut i langdrag.

- Trondheim havn mener at orkdalspolitikerne har havnet på et detaljnivå som går utover framdrifta på Grønøra øst. Vi har i dag altfor stor aktivitet på et altfor lite område på Grønøra øst. Det går utover sikkerheten, sier han.