Jan Grønningen (H) mener administrasjonen er altfor slapp når de ikke framlegger verken konsekvenser eller tilrådninger i saken om skolestruktur.

- Rådmannen har en i overkant passiv holdning. Vi får ikke engang presentert et mulig vedtak og konsekvenser av det. Ingen forteller oss den økonomiske konsekvensen av det ene eller det andre. Det vil få en økonomisk konsekvens om vi legger ned Lysheim, om vi vil bygge ny barnehage eller om vi gjør om Lysheim til en 1.-4.-skole. Vi har på ingen måte nok informasjon til å ta stilling til noe av dette, sier Grønningen.

Saken legges som kjent fram uten noen konkret innstilling fra rådmannen i kommunestyret onsdag. Faktagrunnlaget i saken er bygningstekniske rapporter om de to skolene samt en rapport fra RO om innbyggernes holdninger til skolestruktur.

Les også: Vil beholde dagens skole og ha ny barnehage

Skuffet over saken

- Jeg er skuffet over den utviklinga saken har tatt. Jeg var med i budsjettbehandlingene i formannskapet før jul, og fulgte det som var forløperen til dette. Jeg stusser på resultatet. Vi har etterspurt en utredning om tilstanden til byggene, men så blandes dette sammen med skolestruktur. Det er mye som mangler på å kunne fatte noe vedtak på onsdag, sier Grønningen.

- Er det for ullent hva dere skal ta stilling til?

- Ja, det er det. Hvis vi skal gjøre et drastisk vedtak som å legge ned Lysheim eller bygge ny barnehage, så kan ikke det gjøres på onsdag! Men det vi kan gjøre på onsdag, er å vedta å opprettholde dagens skolestruktur. Vi kan gi et tydelig signal om at rådmannen skal jobbe ut fra dette, sier han.

Les også: Legger ikke fram tilråding til skolestruktur

Vil ha dagens struktur

Agdenes Høyre hadde møte søndag, og kommer til å legge fram et forslag i tre punkter i kommunestyret, med et innhold cirka som dette:

  • Med utredningen som bakgrunn finner vi ingen argument som taler for at dagens skolestruktur skal endres. Lysheim skole bør beholdes som 1.-7.-skole som i dag, og Lensvik skole som fullverdig barne- og ungdomsskole i kommunen.

  • Barnehagesituasjonen i ytre Agdenes er ikke tilfredsstillende med tanke på dagens lokaler, og vi vil be rådmannen legge fram forslag til løsning uten å ta i bruk dagens skolelokaler ved Lysheim.

  • Vi vil be rådmannen legge fram en kostnadsbeskrivelse for de nødvendige tiltak ved Lensvik skole, som ikke er finansiert innenfor årets budsjett. Vi forutsetter at de finansierte tiltakene ved skolen blir utført i inneværende år.

- Tenk dere om

Han reagerer på at varaordfører Hans B. Meland (Ap) har gått ut med at hans personlige mening er at en 1.-4.-skole på Lysheim vil gi et bedre pedagogisk tilbud for kommunens elever.

- Dette er et dårlig forslag med tanke på det pedagogiske, ved at Lysheim skole blir enda mindre og mer sårbar. Det er skremmende hvis varaordføreren får med seg flertallsgruppa på dette, for jeg kan ikke forstå at de har grunnlag for å mene noe sånt. Det er ingen økonomiske hensyn som taler for det, verken i Agdenes sin levetid eller i nykommunen. Jeg håper virkelig at flertallsgruppa tenker seg veldig godt om, og at de har langt fyldigere argumentasjoner å komme med hvis de vil forslå noe drastisk, sier Grønningen.

Han reagerer også på utspill fra Kristian Fremstad (Sp) om å sende ungene til fritidsaktiviteter på Ørlandet dersom Lysheim skole ikke består.

- Jeg reagerer på den polariseringa han legger opp til. Han kommer med trusler, og går langt i å si at dette handler om en strid mellom ytre og indre. Det blir for dumt, og det gjør ikke saken lettere, sier Grønningen.

- Ikke fruktbart

- Har Høyre samsnakket seg med flere i denne saken?

- Nei, vi har ikke snakket med noen. Vi håper ikke dette blir en sak mellom opposisjon og posisjon. Alle vet at vi ikke har noe vi skulle sagt om varaordføreren får med seg flertallsgruppa på det som han vil. Med kommunesammenslåinga og de økonomiske ordningene der, ser det lyst ut med tanke på å opprettholde Lysheim. Vi håper også på vekstmuligheter gjennom satsingene på Ørlandet. Vi trenger ikke en økt polarisering mellom indre og ytre nå. Jeg reagerer når folk i ytre sier om kommunesammenslåinga at «nå skal Lensvik få se hvordan det er å være en utkant». Det er ingen fruktbar tilnærming til en slik sak, sier Grønningen.

Høyre vil opprettholde Lysheim skole, og ha et forslag på bordet til ny barnehage utenfor skolelokalene. Foto: Ingrid S. Hultgreen