Med utgangspunkt i Igltjønna i sentrum av Rindal, er det bygd en kultursti som skal knytte de tre boområdene, Rindal sentrum, Moan og Sunna tettere sammen.

Bading og soling

Igltjønna er perfekt sommers tid for bading, soling, småfiske og leik. Noen enkle lekeplasser er kommet til i tillegg til en sandvolleybane. For dem som frister Tjønna på litt kaldere dager, er badstua som er bygd i enden av Tjønna, et velkomment tilskudd. Den er også god å ha for dem som hogger hull i isen og bader midtvinters.

- Vi har ikke noen organisert isbaderklubb, men vi har grupper som isbader i perioder, forteller kulturleder Morten Møller.

Fuglekikketårn

I trinn en av kulturstiprosjektet som ble gjennomført ved hjelp av Fakultet for arkitektur og billedkunst ved NTNU i Trondheim, ble det også bygd et fuglekikketårn ved Igltjønna. Det er knyttet til stien som tidligere er anlagt rundt Tjønna. Stien har også avstikkere inn i skogen.

I fuglekikketårnet er det er kikkert som interesserte kan bruke til å studere fuglelivet. Morten Møller vil ikke selv kalle seg ekspert på området, men han kjenner til at ornitologisk forening benytter seg av tårnet, noe han mener tyder på at det er relativt rikt fugleliv i området. I alle fall kan det øke fugleinteressen blant rindalingene.

Stjernekikketårn

Fra Tjønnaområdet går stien videre til Sunna og Moan. Langs stien er det bygd et klatreanlegg for styrketrening like ved stjernekikketårnet som også er bygd av arkitektstudenter. I stjernekikketårnet er det anrettet ei hengekøye for å ligge og se på stjernehimmelen. Her er selvsagt også en stjernekikkert for riktig å kunne studere stjernehimmelen.

- Det er fritt fram for folk å benytte tårnet. Skulle noen finne på å ville overnatte i hengekøya på ei stjerneklar natt, er det ingen ting i veien for det, mener Møller som erfarer at det fem kilometer lange stinettet er blitt svært så populært blant rindalingene.

Mye står igjen

Kulturstiprosjekt ble budsjettert til 14,5 millioner da det ble startet opp rundt 2010. Trinn 1 med badstue og fuglekikketårn sto ferdig i 2012. I 2015 var stjernekikketårnet ferdig. Brua over til Sunna ble også åpnet med stort oppmøte blant innbyggerne. Så langt er det brukt 5,5 millioner kroner, og mye står igjen før hele prosjektet er fullført.

- Jeg har ingen telling på bruken, men opplever at stiene og anlegget blir mye brukt uten at det er noen køordning, smiler Møller og unner seg en hvil i hengekøya i stjernekikketårnet.

Nærmiljø

Det er uklart når den andre brua som er planlagt, vil bli bygd, men i mellomtida er det fullt mulig å gå ei sløyfe ned om Sunna-området for så å komme tilbake til sentrum. Det er i alle fall ingen grunn til å sitte inne og vente på at hele anlegget skal ferdigstilles, mener Møller.

- Nå står vi igjen med et stiprosjekt og ei bru, sier Møller og viser fram et flott turstiprosjekt i nærmiljøet der folk bor, og som skal gjøre Rindal til et enda bedre sted å leve og bo.