- Det er folket selv som skal avgjøre hvem som skal få prisen, sier banksjef Aasmund Lie i Sparebank 1 SMN.

Folket nominerer

For her ønsker banken hele folket på banen når det gjelder å komme med forslag på hvem som utmerker seg som ildsjeler i bygda. Prisen kan gå til en enkeltperson eller til et lag eller organisasjon som utmerker seg gjennom uegennyttig arbeid til glede og nytte for lokalsamfunnet. Hvis prisen går til en enkeltperson, må derimot vedkommende gi pengene til et formål, lag eller organisasjon. Prisen deles ut lørdag 24. juni på Kristin på Husaby.

Fem finalister

Banken har nedsatt en jury som består av Steinar Haugen, kulturkonsulent i Skaun kommune, Heidi Olsen fra Fagforbundet, ordfører Jon P. Husby, tidligere banksjef Lars Syrstad og Pia Kvernrød, ansatt i Sparebank 1 SMN i Børsa.

Juryen ønsker seg nå et hav av forslag på enkeltpersoner, grupper, lag eller organisasjoner som fortjener en ildsjelpris. På bakgrunn av innsendte forslag, vil de ta en grundig gjennomgang av alle forslag og ende opp med fem finalister som folket selv skal gi sine stemmer på via en SMS-avstemming.

Frist 14. juni

- Folk kan komme med forslag direkte til banken eller til noen som sitter i juryen, sier Lie som håper på et stort engasjement rundt prisen som skal komme lokalsamfunnet i hele Skaun til gode.

Frist for å komme med forslag på kandidater, er onsdag 14. juni, så her gjelder det å smi mens jernet er varmt.

Han ser for øvrig ikke bort fra at det i løpet av året vil komme noen drypp fra ulike fond til det beste for folk i bygda.