Konsekvensen av Robek: Første sak der låneopptak må godkjennes

foto