Støy fra «maskinpark» på nabotomta: - Det er et voldsomt leven fra morgen til kveld

foto