Kjøper alle aksjene i Frøya-firma

Orkland Klima og Kuldeteknikk AS (OKK) har inngått en avtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene i Kliva Kulde AS. Fra venstre: Johan Skjølberg, styreleder i OKK, og Geir Kleiven og Richard Hammervold, eierne av bedriften på Frøya. Foto: Børge Halseth