Reguleringsarbeidet som kan åpne for McDonald’s og 200 nye arbeidsplasser, har startet

foto