Kaller «Naturkampen» distriktsfiendtlig: - Ingen hedersbetegnelse å komme høyt på den lista

foto