Ett skritt nærmere gang- og sykkelvei på farlig strekning: - Et tiltak som vil bety mye for mange