Fikk fritak fra politiske verv – flytta til nabokommunen