Profilert lege om Helseplattformen: Advarer «heimkommunen» mot å gå inn