Har kjøpt det ærverdige bygget: - Kan bli et tjuetalls ansatte

foto