Påpekte mangler i saken om Lian-aksjer: - Umulig å gjøre et forsvarlig vedtak