Kommunen forbereder seg på ekstremvær: – Ansatte på ferie er klar til å stille på kort varsel