Venn oppvekstsenter: Vil utrede nedskalering og alternativ tomt