Betent konflikt samlet bygda til folkemøte: - Det er oppgitthet, sinne og irritasjon