Flere nye forslag ble lansert, men forslaget til kommunedirektøren fikk flertall

foto