Anita Gilde reagerer sterkt på at Statens Vegvesen ikke har fått på plass god nok sikring mot ras på eiendommen til Katrine Brun ved fylkesveg 709 i Skaun.

Må sikres snarlig

- Det er uakseptabelt at saken har tatt så lang tid, og at det heller ikke er gjort tilstrekkelig med sikringstiltak. Det er bare snakk om tid før det kan oppstå en virkelig alvorlig hendelse. Jeg forventer at rasstedet og fylkesveien sikres snarlig, sier Anita Gilde som er gruppeleder for Fremskrittspartiet i Sør-Trøndelag Fylkesting.

Les også: Plutselig usikker på ansvaret

Gjennomgå rutinene

Gilde sier hun har forståelse for at det må gjennomføres geotekniske undersøkelser før det konkluderes med hvilke tiltak som må iverksettes. Men hun mener det er helt uakseptabelt at det ikke er kommet fram til en løsning på en sak som hadde høyeste prioritet for halvannet år siden.

- Rutinene hos Statens vegvesen må gjennomgås. Dette området representerer et betydelig trafikksikkerhetsproblem, understreker Gilde.

Hun forstår også veldig godt at dette er blitt en stor belastning for huseieren som ser at sikringsgjerdet henger i løse luften.

- Når det gjelder ansvarsplassering, forstår jeg det er behov for en juridisk avklaring. Samtidig er det beklagelig at det ikke ble avklart den gangen Statens vegvesen sikret tomten med steingabioner og fjellbolter. Da skapte de også en forventning om at de har ansvaret.

Les også: Opprørt ordfører

Tar saken videre

Hun mener ellers at rassikring med markeringskjegle i sving og et gjerde, ikke er godt nok over lang tid.

Gilde har sendt spørsmål om saken til fylkesdirektør for samferdsel, Erlend Solem, hvor hun spør om hvilke retningslinjer det er i slike saker, og om de er fulgt.

- Jeg har også spurt om hvorfor ansvarsforholdet (om hvem som eier grunnen) ikke er blitt avklart langt tidligere.

Rasmareritt

Det var i desember 2015 at marerittet startet for huseier Katrine Brun i Skaun da det gikk et ras på fylkesvei 709 mellom Eggkleiva og Venn i Skaun. Raset gikk i en loddrett skrent fra eiendommen til Brun og ned på fylkesveien. Massene ble liggende delvis ute i veibanen, som var innsnevret lenge med ei plastkjegle som ble satt opp av Statens vegvesen. I fjor sommer lovet vegvesenet å rydde opp etter raset og sikre skrenten mot nye ras.

Det skjedde ikke.

Før jul i fjor gikk et nytt ras på samme sted, og sikringsgjerdet som var satt opp, henger nå i løse lufta. Statens vegvesen lovet igjen å sikre stedet, men trengte noe tid for å finne ut hvilken løsning de skulle velge. 23. mai i år uttalte vegsjefen i Sør-Trøndelag, Eva Solvi, at det gjensto å få gjennomført geologiske undersøkelser før de kunne konkludere med hvilke tiltak som skulle iverksettes.

Hvem er ansvarlig?

Etter den tid har Statens vegvesen stilt spørsmål om det er de som har ansvaret for å sikre rasstedet, da de antyder at det ikke nødvendigvis er vegen som er årsaken til raset, men eiendommen og dermed grunneieren selv.

Der står saken i dag, i påvente av en juridisk betraktning om hvem som er ansvarlig. Skulle Statens vegvesen være ansvarlig, kan de halvannet år etter første raset, fortsatt ikke love at det blir fortgang i sikringsarbeidet, da vegsjefen sier det avhenger av om de har penger til tiltakene.

Må finne ei løsning

Det er nettopp dette fylkespolitiker Anita Gilde vil få både fortgang i og avklaring av. Etter at hun henvendte seg til fylkesdirektøren for samferdsel, er hun invitert til et dialogmøte fredag denne uka. Her håper hun å få flere svar i saken.

- Det må finnes ei løsning her uansett hvem som er ansvarlig. For det første er området svært farlig når det gjelder trafikksikkerhet. Og uansett ansvar, må vi komme fram til ei løsning som blir til det beste for den privatpersonen som er havnet i dette uføret, sier hun.

Fylkestingsrepresentant Anita Gilde (Frp) mener det er uakseptabelt at Statens Vegvesen ikke har sikret rasstedet bedre på fylkesveg 709 mellom Eggkleiva og Venn. Foto: Audhild Øye