«Alle» har sett stolpene i sjøen utenfor Børsøra, men få kjenner historien til den gamle kaia.

Arbeidet med å bygge Børsa kai ble startet i 1899 og avsluttet i 1901. Da stod den klar til å ta imot båter.

Kaia var et fast anløp for båten Gulos AS, som gikk i rute mellom Trondheim-Byneset, Viggja, Børsa, Buvik og Trolla (Trondheim). Ved kaia stod det også et pakkhus. Båten var hovedsakelig en lastebåt, men tok også med passasjerer.

Sjauerarbeid

Da det kom båter med mye last, ble dette sjauerarbeid for bygdefolket. Varsel om arbeid til folket ble spredt via butikken som lå på Børsøra.

Folk som kjenner historien forteller om masse folk ved kaia i Børsa på søndager. Da skulle reisende hjem til Trondheim etter helga, mens bygdefolket samlet seg her nede hvor det foregikk ting.

Melk var nådestøtet

Den viktigste frakteartikkelen for båten var kanskje melk. Og da veien gjennom Børsberga ble bra nok til å ferdes med bil, opphørte båttrafikken fra Børsa kai. Det skjedde i 1929. Transport av melk var trolig nådestøtet for Gulos AS.

Heretter ble kaia lite vedlikeholdt. Den ble brukt til fiske og ulike «uorganiserte aktiviteter», og man vet at den fortsatt var i rimelig god stand til tidlig på 1950-tallet, blant annet under det store sildåret i 1951.

Gjenoppbygging?

Etter hvert forfalt kaia, som hadde skinner hvor lastetrallene kunne kjøre på. Og nå står det kun «pinner» igjen på sandbanken, som et minne fra fortida.

Og da kaia ble råtten, tok noen affære og fjernet kaidelen som hang sammen med land, slik at ingen gikk utpå kaia og falt gjennom.

I dag mener enkelte at Børsa kai burde blitt gjenreist. Andre mener de gjenværende stolpene burde fjernes.

Hva mener du?