Janita Bruun blir ny kirkeverge i Heim

Egil Hammervik overleverer nøklene til Misjonshuset til Janita Bruun. Foto John M. Myrhaug