Budsjettvedtak opphevet - slipper å fatte nytt vedtak

foto